Doç. Dr. Meryem SEFERİNOĞLU

Nükleer Enerji Mühendisliği
Bölüm Başkanı

Bölüm:-
Dahili:4373
e-posta:mseferinoglu[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Hatun KORKUT

Nükleer Enerji Mühendisliği
Bölüm Başkan Yardımcısı

Bölüm:-
Dahili:4377
e-posta:hkorkut[@]sinop.edu.tr

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYON GÖREV LİSTESİ

Doç. Dr. Meryem SEFERİNOĞLU

Erasmus Programı
Farabi Programı
Mevlana Programı
Ders Porogramı ve Sınav Takvimi Hazırlama
Komisyon Başkanı

Bölüm:-
Dahili:4373
e-posta:mseferinoglu[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali TİFTİKÇİ

Bölüm ve A.B.D Web Sayfası Hazırlama
Komisyon Başkanı

Bölüm:-
Dahili:4375
e-posta:atiftikci[@]sinop.edu.tr