Bölümümüz 22 Mayıs 2013 tarihinde Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Kuruluşundan iki yıl sonra 26 Mart 2015 tarihinden itibaren öğrenci alımına başlamış ve halen devam edilmektedir. Bölümümüzde 3 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğr. Gör. Dr. ve 1 Araş. Gör. Dr. olmak üzere toplamda 6 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Temel amacı öğrencilere Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Nükleer Enerji Mühendisliği alanlarında uygulama becerisi kazandırmaktırNükleer Enerji Mühendisliği problemlerini belirleyerek formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deneyini tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırılmış bilim insanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere bilgisayar programlama dersleri verilmekte ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması amacıyla dört yıllık lisans eğitimi süresince yabancı dil dersleri verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) 8 dönemlik derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler Nükleer Enerji Mühendisliği lisans diploması ve Nükleer Enerji Mühendisi unvanı almaya hak kazanır.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuarlarında, sağlık fiziği bağlamında hastane ve tıbbi laboratuarlarda, kamu kurumlarında genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) ve TEAŞ (Türk Elektrik Anonim ŞT.)de çalışabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Misyonumuz

Nükleer enerji mühendisliği alanında donanımlı, etik değerlere önem veren, ulusal ve uluslarası platformlarda görev alabilecek niteklikli bireyler yetiştirmek. Nükleer enerji bilimi ve teknolojileri alanında araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüterek bilime, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Bilimsel altyapı ve donanıma sahip, öğrenmeyi öğrenen, analitik düşünme becerisi kazanmış ve toplum yararına hizmet sunabilecek nükleer enerji mühendisleri yetiştiren, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanıldığı alanlarda bilim ve teknoloji üreterek topluma katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.